SUSANNE SWÄRDS VERKTYGSMASKINER AB

Frågor och svar

Fråga: Hur byter jag lagren som sitter på båda sidorna om bandet vid hårdmetallstyrningarna på en Everising såg?

Svar: Demontera axeltapparna som lagren sitter på. Montera nya lager. Sätt tillbaka axeltapparna på resp. plats. Tag en bit av ett kasserat band ca. 300-400 mm lång. Lås fast denna bandbit mellan hårdmetallstyrningarna. Justera de excetriska axeltapparna så lagren ligger nästa emot (så när som möjligt). Du skall kunna ta ur bandet utan motstånd när du har släppt på de åtdragna hårdmetallstyrningarna. Så nu var det klart.
Byt gärna dessa lager 3-4 ggr/år. Om dessa lager är slitna påverkar detta också
slitaget på hårdmetallstyrningarna. Med andra ord hårdmetallstyrningarna sparas. Det är ju de som kostar pengar.


Fråga: När jag startar sågen går bandet bara några sekunder och sedan stannar
Svar: Kontrollera den induktiva givaren som känner av om frihjulet snurrar.