SUSANNE SWÄRDS VERKTYGSMASKINER AB

OBS!    För kontakt med SWÄRDS
Numren 0241-510 18, 19 är borttagna. Det går inte att
nå oss på dessa nummer.
För kontakt med oss ring 070-335 17 81

Via brev: Myrvägen 29,  785 61  DJURÅS
----------------------------------------------------------------------------------------------

Service och försäljning sker nu via RBT Service

Mail: info@rbtservice